Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2016 15:07 AP.271.102.2015 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
25.01.2016 12:27 AP.271.102.2015 Informacja o ponownym wyniku postępowania
15.01.2016 13:00 AP.271.102.2015 Informacja o wyborze oferty
31.12.2015 12:34 AP.271.102.2015 Informacja z otwarcia ofert po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej
29.12.2015 13:39 AP.271.102.2015 Informacja z otwarcia ofert
22.12.2015 09:28 AP.271.102.2015 Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedzi
18.12.2015 09:25 AP.271.102.2015 Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedzi
10.12.2015 16:19 AP.271.102.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
10.12.2015 16:14 AP.271.102.2015 Ogłoszenie o zamówieniu