Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2018 10:49 PR.0007.237.2018 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
28.12.2018 10:48 PR.0007.236.2018 Uchwała w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019.
28.12.2018 10:46 PR.0007.235.2018 Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Ruda Śląska
28.12.2018 10:44 PR.0007.234.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”
28.12.2018 10:43 PR.0007.233.2018 Uchwała w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
28.12.2018 10:42 PR.0007.232.2018 Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
28.12.2018 10:40 PR.0007.231.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem pomieszczenia piwnicznego przeznaczonego na prowadzenie terapii z zakresu fizykoterapii
28.12.2018 10:37 PR.0007.230.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 na oddanie w najem gabinetu USG wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie chirurgii i medycyny sportowej
28.12.2018 10:36 PR.0007.229.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność medyczną w zakresie usług stomatologicznych
28.12.2018 10:33 PR.0007.228.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność handlowo-usługową w zakresie usług piekarniczo-cukierniczych
28.12.2018 10:31 PR.0007.227.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2017
28.12.2018 10:30 PR.0007.226.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2017
28.12.2018 10:29 PR.0007.225.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2017
28.12.2018 10:28 PR.0007.224.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2017
28.12.2018 10:27 PR.0007.223.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2017
28.12.2018 10:25 PR.0007.222.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2017
28.12.2018 10:24 PR.0007.221.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2017
28.12.2018 10:23 PR.0007.220.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d za rok 2017
28.12.2018 10:22 PR.0007.219.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2017
28.12.2018 10:20 PR.0007.218.2018 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
28.12.2018 10:18 PR.0007.217.2018 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
28.12.2018 10:16 PR.0007.216.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2041
28.12.2018 10:11 PR.0007.215.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
28.12.2018 10:09 PR.0007.214.2018 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018