Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2019 11:25 SP.0050.2.333.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia: - nr SP.0050.2.296.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska", - nr SP.0050.2.317.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.296.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. (...)
06.11.2019 11:24 SP.0050.2.332.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia: - nr SP.0050.2.295.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetwargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska" - nr SP.0050.2.310.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 18 października 2019 r. zmieniającego Zarządzenie nr SP.0050.2.295.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. (...)
06.11.2019 11:20 SP.0050.2.331.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dofinansowanie do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym na terenie miasta Ruda Śląska - etap II" - projektuj i buduj
29.10.2019 14:04 SP.0050.2.330.2019 w sprawie zmiany zarządzenia NR SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia haromonogramu pracy w poszczególnych punktach
29.10.2019 13:58 SP.0050.2.329.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.268.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SL 28548
29.10.2019 13:52 SP.0050.2.328.2019 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1340/886, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 842/29, stanowiącej własność osoby fizycznej
29.10.2019 11:15 SP.0050.2.327.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Małgorzacie Kaszubie
29.10.2019 11:13 SP.0050.2.326.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej, w związku z przejściem na emeryturę
29.10.2019 11:12 SP.0050.2.325.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Tylnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
29.10.2019 11:11 SP.0050.2.324.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
29.10.2019 11:09 SP.0050.2.323.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.292.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór, transport, przechowywanie i wydawanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzanie sekcji zwłok i oględzin"
29.10.2019 11:08 SP.0050.2.322.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Oświetlenie świąteczne Miasta Ruda Śląska w okresie świąteczno-noworocznym 2019/2020"
29.10.2019 10:50 SP.0050.2.321.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda Śląska - drogi gminne Orzegów, Chebzie"
29.10.2019 10:49 SP.0050.2.320.2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.0050.2.37.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "Budowa odcinka N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
29.10.2019 10:47 SP.0050.2.319.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zabezpieczenie ruchu drogowego - bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie miasta Ruda Śląska"
29.10.2019 10:46 SP.0050.2.318.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska - III i IV kolejność zimowego utrzymania"
29.10.2019 10:43 SP.0050.2.317.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.296.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska".
29.10.2019 10:42 SP.0050.2.316.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska
29.10.2019 10:39 SP.0050.2.315.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska - III i IV kolejność zimowego utrzymania"
22.10.2019 09:31 SP.0050.2.314.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
22.10.2019 09:28 SP.0050.2.313.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
22.10.2019 09:24 SP.0050.2.312.2019 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
22.10.2019 09:16 SP.0050.2.311.2019 w sprawie zmiany Zarządzenie nr SP.0050.2.294.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
22.10.2019 09:10 SP.0050.2.310.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.295.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
22.10.2019 09:03 SP.0050.2.309.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.294.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
16.10.2019 09:08 SP.0050.2.308.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
16.10.2019 08:57 SP.0050.2.307.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
16.10.2019 08:51 SP.0050.2.306.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń systemu monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska
16.10.2019 08:46 SP.0050.2.305.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
11.10.2019 08:25 SP.0050.2.304.2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
11.10.2019 08:24 SP.0050.2.303.2019 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.268.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SL 28548
11.10.2019 08:21 SP.0050.2.302.2019 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.483.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu i regulaminu działania Rady Sportu.
11.10.2019 08:20 SP.0050.2.301.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. I. Paderewskiego w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
11.10.2019 08:19 SP.0050.2.300.2019 w sprawie wniesienia wkłądu niepieniężnego do spólki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13 w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rudzie Śląskiej
11.10.2019 08:17 SP.0050.2.299.2019 w sprawie wniesienia wkłądu niepieniężnego do spólki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 13 w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej
10.10.2019 17:57 SP.0050.2.298.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Władysława Jagiełly w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
10.10.2019 17:56 SP.0050.2.297.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Kupieckiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
10.10.2019 17:54 SP.0050.2.296.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
10.10.2019 17:53 SP.0050.2.295.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Ruda Śląska"
10.10.2019 17:51 SP.0050.2.294.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
02.10.2019 10:18 SP.0050.2.293.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
30.09.2019 10:48 SP.0050.2.292.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór, transport, przechowywanie i wydanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie sekcji zwłok i oględzin"
30.09.2019 10:40 SP.0050.2.291.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości ZRID - 6 cześci"
30.09.2019 10:33 SP.0050.2.290.2019 w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
30.09.2019 10:07 SP.0050.2.289.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Czarnoleśnej 4, 4A, 4B, 4C, 4D, Tadeusza Kościuszki 5, 7, 9, 11, 11A, 11B oraz Wojska Polskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
30.09.2019 09:55 SP.0050.2.288.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej - migające "kocie oczka" w każdej dzielnicy"
25.09.2019 14:09 SP.0050.2.287.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Krańcowej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
25.09.2019 13:56 SP.0050.2.286.2019 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska udziału 4/64 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ryszarda Siekiela 13
25.09.2019 13:44 SP.0050.2.285.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska"
25.09.2019 13:26 SP.0050.2.284.2019 w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska IX Kadencji odejmującej lata 2019-2021, zarządzonych na dzień 26 września 2019 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna