Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2019 08:40 SP.0050.2.283.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
20.09.2019 12:33 SP.0050.2.282.2019 w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
16.09.2019 12:47 SP.0050.2.281.2019 w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu w przypadku oddania przez jednostki organizacyjne Miasta Ruda Śląska przekazanych nieruchomości lub lokali osobom trzecim do korzystania
16.09.2019 12:41 SP.0050.2.280.2019 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej z jednoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności położonych na niej fragmentów budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ulicy Kopalnianej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
16.09.2019 12:31 SP.0050.2.279.2019 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Górnej
12.09.2019 09:48 SP.0050.2.278.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
10.09.2019 14:58 SP.0050.2.277.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
10.09.2019 14:51 SP.0050.2.276.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego na 5 w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Osiedlowej
10.09.2019 14:45 SP.0050.2.275.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Miasta Ruda Śląska"
10.09.2019 14:39 SP.0050.2.274.2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Anecie Kik
10.09.2019 14:35 SP.0050.2.273.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Anną Wieczorek, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
10.09.2019 14:29 SP.0050.2.272.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - EGiB, BDOT500, w ramach projektu "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnianych przez Miasto Ruda Śląska
03.09.2019 10:26 SP.0050.2.271.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
03.09.2019 10:22 SP.0050.2.270.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda Śląska - 13 zadań"
03.09.2019 10:19 SP.0050.2.269.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remonty bieżące dróg na terenie miasta Ruda Śląska - 13 zadań"
03.09.2019 10:16 SP.0050.2.268.2019 w sprawie sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SL 28548
03.09.2019 10:10 SP.0050.2.267.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.199.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.06.2019 r. w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Olszynowej
30.08.2019 12:45 SP.0050.2.266.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Kowolik
26.08.2019 14:06 SP.0050.2.265.2019 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
26.08.2019 14:00 SP.0050.2.264.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
26.08.2019 13:54 SP.0050.2.263.2019 w sprawie upoważnienia Pani Anny Krzysteczko - Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska do dokonywania wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Ruda Śląska oraz wydawnia odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych
26.08.2019 13:48 SP.0050.2.262.2019 w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Trzcińskiego - Naczelnika Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej do dokonywania wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Ruda Śląska oraz wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych
26.08.2019 13:47 SP.0050.2.261.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
26.08.2019 13:40 SP.0050.2.260.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
26.08.2019 13:30 SP.0050.2.259.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"
26.08.2019 13:23 SP.0050.2.258.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.239.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Szwajnoch
26.08.2019 13:15 SP.0050.2.257.2019 w sprawie zarządzenia nr SP.0050.1.53.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Pani Jolancie Szcześniak
26.08.2019 10:25 SP.0050.2.256.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.365.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Kani
26.08.2019 10:03 SP.0050.2.255.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.297.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej Panu Henrykowi Markowskiemu
26.08.2019 09:56 SP.0050.2.254.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.300.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Witkowskiej
26.08.2019 09:51 SP.0050.2.253.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.285.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Lidii Sładkowskiej
26.08.2019 09:43 SP.0050.2.252.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.284.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Panu Pawłowi Cieplińskiemu
26.08.2019 09:27 SP.0050.2.251.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.286.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Doradztwa Zawodowego w Rudzie Śląskiej Panu Janowi Lomania
26.08.2019 09:21 SP.0050.2.250.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.236.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Luszczak
26.08.2019 09:15 SP.0050.2.249.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.216.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
26.08.2019 09:10 SP.0050.2.248.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.298.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształącących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej Panu Aleksandrowi Porębskiemu
26.08.2019 09:05 SP.0050.2.247.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.299.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej Panu Leszkowi Dytkowskiemu
22.08.2019 12:57 SP.0050.2.246.2019 w sprawie nabycia przez Gminę Ruda Śląska udziału 2/3 części nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 316
20.08.2019 09:40 SP.0050.2.245.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20.08.2019 09:37 SP.0050.2.244.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 16 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii
20.08.2019 09:28 SP.0050.2.243.2019 w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
13.08.2019 09:06 SP.0050.2.242.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
13.08.2019 08:59 SP.0050.2.241.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej - migające "kocie oczka" w każdej dzielnicy"
13.08.2019 08:55 SP.0050.2.240.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 20 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Solidarności
13.08.2019 08:47 SP.0050.2.239.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Heleny Modrzejewskiej nr 4 w Rudzie Śląskiej - Goduli
07.08.2019 11:43 SP.0050.2.238.2019 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
06.08.2019 14:30 SP.0050.2.237.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa placu zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa w Rudzie Śląskiej na działce o numerze geodezyjnym 1165/48"
06.08.2019 14:28 SP.0050.2.236.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 3 części"
06.08.2019 14:23 SP.0050.2.235.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wyceny nieruchomości ZRID"
06.08.2019 14:20 SP.0050.2.234.2019 w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna