Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2019 14:18 SP.0050.2.233.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
06.08.2019 14:14 SP.0050.2.232.2019 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Ruda Śląska od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja
06.08.2019 14:10 SP.0050.2.231.2019 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 729/518, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą (...)
01.08.2019 09:44 SP.0050.2.230.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych"
01.08.2019 09:34 SP.0050.2.229.2019 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy rekreacyjnej - "Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina"
01.08.2019 09:31 SP.0050.2.228.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
01.08.2019 09:21 SP.0050.2.227.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. "Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
01.08.2019 09:17 SP.0050.2.226.2019 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
24.07.2019 11:49 SP.0050.2.225.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Szarotek 7, 9, 11 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
24.07.2019 11:40 SP.0050.2.224.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej Pani Katarzynie Gul
24.07.2019 11:34 SP.0050.2.223.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
24.07.2019 11:27 SP.0050.2.222.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Kochłowickiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.07.2019 10:56 SP.0050.2.221.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej przy ul. Sportowców w Rudzie Śląskiej organizacji pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego
18.07.2019 14:48 SP.0050.2.220.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.201.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja będących własnością Miasta Ruda Śląska sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: dróg pieszych, parków, innych terenów publicznych, iluminacji obiektów zabytkowych"
18.07.2019 14:44 SP.0050.2.219.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
18.07.2019 14:39 SP.0050.2.218.2019 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej
18.07.2019 14:34 SP.0050.2.217.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
18.07.2019 14:29 SP.0050.2.216.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Ilskiej
18.07.2019 14:24 SP.0050.2.215.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schafgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
18.07.2019 14:20 SP.0050.2.214.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Bożeną Kansy, dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
18.07.2019 14:15 SP.0050.2.213.2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Barbarą Szklarską, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej w związku z przejściem na emeryturę
18.07.2019 14:11 SP.0050.2.212.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
18.07.2019 14:08 SP.0050.2.211.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z budową terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w rejonie Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej przy ul. Jasnej"
18.07.2019 14:05 SP.0050.2.210.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 118 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii
18.07.2019 13:58 SP.0050.2.209.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy 1 Maja nr 318 w Rudzie Śląskiej - Wirku
18.07.2019 13:53 SP.0050.2.208.2019 w sprawie odwołania członka ze składu Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
10.07.2019 09:00 SP.0050.2.207.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego pn.: "Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja będących własnością Miasta Ruda Śląska sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: dróg, ciągów pieszych, parków, innych terenów publicznych, iluminacji obiektów zabytkowych"
10.07.2019 08:59 SP.0050.2.206.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa strefy aktywności lokalnej Park Gorgol w Rudzie Śląskiej - Ruda - etap I"
10.07.2019 08:54 SP.0050.2.205.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.102.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020"
10.07.2019 08:53 SP.0050.2.204.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Lisiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
10.07.2019 08:47 SP.0050.2.203.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym udziału w prawie własności wynoszącego 1/2 część w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach w rejonie ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
10.07.2019 08:44 SP.0050.2.202.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja cmentarza komunalnego przy ul. 1-go Maja w Rudzie Śląskiej"
10.07.2019 08:43 SP.0050.2.201.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżąca, całodobowa konserwacja, eksploatacja i administracja będących własnością Miasta Ruda Śląska sieci, przewodów, urządzeń, opraw i źródeł oświetlenia: dróg, ciagów pieszych, parków, innych terenów publicznych, iluminacji obiektów zabytkowych"
03.07.2019 12:37 SP.0050.2.200.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Stefana Żeromskiego
03.07.2019 12:35 SP.0050.2.199.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Olszynowej
03.07.2019 12:34 SP.0050.2.198.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
03.07.2019 12:31 SP.0050.2.197.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
03.07.2019 12:29 SP.0050.2.196.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy rekreacyjnej - "Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina"
03.07.2019 12:26 SP.0050.2.195.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa placu zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa w Rudzie Śląskiej na działce o numerze geodezyjnym 1165/48"
03.07.2019 12:20 SP.0050.2.194.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę placu zabaw - Strefa aktywności "Mrówcza Górka" przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej
03.07.2019 12:17 SP.0050.2.193.2019 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr: 1092/47 i 1093/47, stanowiące własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW...
27.06.2019 10:37 SP.0050.2.192.2019 w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert otwartego konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - sportowe szkolenie grup seniorskich II etap
27.06.2019 10:21 SP.0050.2.191.2019 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.4.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
27.06.2019 10:01 SP.0050.2.190.2019 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 23 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej
27.06.2019 09:30 SP.0050.2.189.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Podlas nr 30 w Rudzie Śląskiej - Goduli
27.06.2019 09:16 SP.0050.2.188.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej
27.06.2019 09:00 SP.0050.2.187.2019 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chorzowskiej
27.06.2019 08:45 SP.0050.2.186.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Wirku u zbiegu ulic 1 Maja i Radosnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.06.2019 11:47 SP.0050.2.185.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Inwestor Zastępczy"
24.06.2019 11:34 SP.0050.2.184.2019 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.173.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna