Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.06.2019 11:15 SP.0050.2.183.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego"
24.06.2019 11:05 SP.0050.2.182.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Obsługę prawną wybranych wydziałów Urzędu Miasta Ruda Śląska"
24.06.2019 10:53 SP.0050.2.181.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
24.06.2019 10:46 SP.0050.2.180.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej Pani Agacie Ociepce
24.06.2019 10:41 SP.0050.2.179.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Kukiełce
24.06.2019 10:34 SP.0050.2.178.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Pani Aleksandrze Mańce-Hajdzie
24.06.2019 10:29 SP.0050.2.177.2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wieczorek
24.06.2019 10:23 SP.0050.2.176.2019 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska
24.06.2019 10:18 SP.0050.2.175.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska"
12.06.2019 13:43 SP.0050.2.174.2019 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.2.88.2019, z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia schematu procedur przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców
12.06.2019 13:29 SP.0050.2.173.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej"
12.06.2019 12:21 SP.0050.2.172.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej
12.06.2019 12:05 SP.0050.2.171.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
12.06.2019 12:01 SP.0050.2.170.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej
11.06.2019 15:38 SP.0050.2.169.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
11.06.2019 15:26 SP.0050.2.168.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
11.06.2019 14:58 SP.0050.2.167.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
11.06.2019 14:52 SP.0050.2.166.2019 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.5.2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska
11.06.2019 13:53 SP.0050.2.165.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych, wdrożenie e-usług oraz przeprowadzenie szkoleń"
11.06.2019 13:47 SP.0050.2.164.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
11.06.2019 13:43 SP.0050.2.163.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
11.06.2019 13:37 SP.0050.2.162.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
11.06.2019 13:33 SP.0050.2.161.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b
11.06.2019 13:29 SP.0050.2.160.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
11.06.2019 13:22 SP.0050.2.159.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
11.06.2019 13:17 SP.0050.2.158.2019 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
11.06.2019 12:47 SP.0050.2.157.2019 w sprawie przyjęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
11.06.2019 12:43 SP.0050.2.156.2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Głównej 24A w Rudzie Śląskiej
11.06.2019 12:35 SP.0050.2.155.2019 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Piotra Niedurnego nr 47, 47A, Tadeusza Kościuszki nr 1 i Tadeusza Kościuszki nr 3 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
11.06.2019 12:23 SP.0050.2.154.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych - budowa drogi przy ul. Akacjowej i ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem" - roboty budowlane
11.06.2019 12:06 SP.0050.2.153.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości zabudowanych - 2 zadania"
11.06.2019 11:55 SP.0050.2.152.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.148.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 02.11.2018 r. w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 12 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności
11.06.2019 11:51 SP.0050.2.151.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ryszarda Magdziorza w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
04.06.2019 14:44 SP.0050.2.150.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.137.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, dla których oraganem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
04.06.2019 14:37 SP.0050.2.149.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.104.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
31.05.2019 13:32 SP.0050.2.148.2019 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dojazdowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
27.05.2019 13:39 SP.0050.2.147.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
27.05.2019 13:30 SP.0050.2.146.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
27.05.2019 13:13 SP.0050.2.145.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
27.05.2019 12:52 SP.0050.2.144.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
27.05.2019 12:39 SP.0050.2.143.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
27.05.2019 12:26 SP.0050.2.142.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b
27.05.2019 12:11 SP.0050.2.141.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
27.05.2019 11:58 SP.0050.2.140.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
27.05.2019 11:49 SP.0050.2.139.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
27.05.2019 11:37 SP.0050.2.138.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
27.05.2019 08:52 SP.0050.2.137.2019 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
27.05.2019 08:43 SP.0050.2.136.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Strefa crossfit - siłownia napowietrzna typu street workout przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej"
24.05.2019 13:10 SP.0050.2.135.2019 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Jana Dobrego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.05.2019 13:01 SP.0050.2.134.2019 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Cypriana Norwida z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna