Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2019 08:20 SP.0050.3.239.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.07.2019 08:19 SP.0050.3.238.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2019 08:17 SP.0050.3.237.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2019 08:15 SP.0050.3.236.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
10.07.2019 08:14 SP.0050.3.235.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2019 08:13 SP.0050.3.234.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
10.07.2019 08:11 SP.0050.3.233.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:21 SP.0050.3.232.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląsk na lata 2019 - 2041
04.07.2019 12:20 SP.0050.3.231.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:18 SP.0050.3.230.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:17 SP.0050.3.229.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.07.2019 12:16 SP.0050.3.228.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:14 SP.0050.3.227.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:11 SP.0050.3.226.2019 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
04.07.2019 12:10 SP.0050.3.225.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:08 SP.0050.3.224.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.07.2019 12:07 SP.0050.3.223.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:05 SP.0050.3.222.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 12:03 SP.0050.3.221.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 11:38 SP.0050.3.220.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.07.2019 11:37 SP.0050.3.219.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 11:32 SP.0050.3.218.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 11:30 SP.0050.3.217.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
04.07.2019 11:02 SP.0050.3.216.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.07.2019 10:59 SP.0050.3.215.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych prez powiat
04.07.2019 10:58 SP.0050.3.214.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
04.07.2019 10:53 SP.0050.3.213.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
04.07.2019 10:52 SP.0050.3.212.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.07.2019 10:50 SP.0050.3.211.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 201
04.07.2019 10:48 SP.0050.3.210.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.07.2019 10:46 SP.0050.3.209.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
04.07.2019 10:43 SP.0050.3.208.2019 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.109.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
27.06.2019 08:31 SP.0050.3.207.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
27.06.2019 08:27 SP.0050.3.206.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
27.06.2019 08:23 SP.0050.3.205.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.06.2019 09:29 SP.0050.3.204.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.06.2019 09:25 SP.0050.3.203.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
24.06.2019 09:22 SP.0050.3.202.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
24.06.2019 09:19 SP.0050.3.201.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.06.2019 09:16 SP.0050.3.200.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.06.2019 09:10 SP.0050.3.199.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
24.06.2019 09:06 SP.0050.3.198.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
24.06.2019 09:01 SP.0050.3.197.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.06.2019 09:13 SP.0050.3.196.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.06.2019 09:10 SP.0050.3.195.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.06.2019 09:04 SP.0050.3.194.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.06.2019 08:59 SP.0050.3.193.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.06.2019 08:43 SP.0050.3.192.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań zleconych gminie ustawami
13.06.2019 08:33 SP.0050.3.191.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.06.2019 08:29 SP.0050.3.190.2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

1 2 3 4 5 następna