Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2019 09:12 PR.0003.219.2019 Interpelacja Nr PR.0003.219.2019 w sprawie realizacji w 2020 r. zadania pt. "Budowa tężni solankowej w Bykowinie" z niewykorzystanych środków na jej wykonanie w roku 2019
31.12.2019 09:09 PR.0003.218.2019 Interpelacja Nr PR.0003.218.2019 w sprawie uporządkowania oznakowania pionowego w rejonie ulicy Przy Kolei/Kędzierzyńska w Rudzie Śląskiej
31.12.2019 09:06 PR.0003.217.2019 Interpelacja Nr PR.0003.217.2019 w sprawie zamontowania flagi Górnego Śląska na dachu Urzędu Miasta
31.12.2019 09:04 PR.0003.216.2019 Interpelacja Nr PR.0003.216.2019 w sprawie naprawy lub zabezpieczenia boiska w Rudzie Śląskiej przy ul. Szarotek
11.12.2019 15:07 PR.0003.215.2019 Interpelacja Nr PR.0003.215.2019 w sprawie podcięcia drzew w dzielnicy Godula przy przejściach dla pieszych
10.12.2019 09:43 PR.0003.214.2019 Interpelacja Nr PR.0003.214.2019 w sprawie zabezpieczenia małej architektury drewnianej przed warunkami atmosferycznymi
10.12.2019 09:41 PR.0003.213.2019 Interpelacja Nr PR.0003.213.2019 w sprawie ubytków nawierzchni jezdni oraz chodników ulicy Jana III Sobieskiego
10.12.2019 09:40 PR.0003.212.2019 Zapytanie Nr PR.0003.212.2019 w sprawie hałd powstających przy trasie N-S
05.12.2019 15:07 PR.0003.211.2019 Interpelacja Nr PR.0003.211.2019 w sprawie likwidacji nieczynnego kiosku znajdującego się przy ul. Podlas 18
29.11.2019 11:38 PR.0003.210.2019 Interpelacja Nr PR.0003.210.2019 w sprawie montażu poręczy
29.11.2019 11:37 PR.0003.209.2019 Interpelacja Nr PR.0003.209.2019 w sprawie udzielenia informacji dotyczącej ośrodka "Przystań"
29.11.2019 11:28 PR.0003.208.2019 Interpelacja Nr PR.0003.208.2019 w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom ulicy Norwida 21 w Rudzie Ślaskiej przy wycince krzewów i drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia
29.11.2019 11:01 PR.0003.207.2019 Interpelacja Nr PR.0003.207.2019 w sprawie oświetlenia placu przed wejściem do budynków przy ul. Głównej 26 i 28
29.11.2019 10:08 PR.0003.206.2019 Interpelacja Nr PR.0003.206.2019 w sprawie parkowania na ul. Powstańców Śląskich i Bielszowickiej
29.11.2019 10:04 PR.0003.205.2019 Interpelacja Nr PR.0003.205.2019 w sprawie zwiększenia przepustowości skrzyżowania ul. Kokota i Halembskiej w kierunku Halemby
29.11.2019 09:58 PR.0003.204.2019 Zapytanie Nr PR.0003.204.2019 w sprawie informacji podanej przez Zastępcę Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Mejera dotyczącej zwiększenia wydatku w kwocie 9 mln zł na wyrównanie od stycznia 2020 r. płacy minimalnej
25.11.2019 10:31 PR.0003.203.2019 Interpelacja Nr PR.0003.203.2019 w sprawie ubytków nawierzchni drogi wewnętrznej - ul. Ziętka, wjazd od ul. Bytomskiej
25.11.2019 10:30 PR.0003.202.2019 Interpelacja Nr PR.0003.202.2019 w spawie utworzenia parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 3
25.11.2019 10:01 PR.0003.201.2019 Zapytanie Nr PR.0003.201.2019 w sprawie stypendiów dla uczniów, przyszłości Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz kosztu utworzenia Teatru Impresaryjnego w Rudzie Śląskiej
25.11.2019 09:59 PR.0003.200.2019 Interpelacja Nr PR.0003.200.2019 w sprawie naklejania ogłoszeń reklamowych na nowych słupach oświetleniowych przy ul. Obrońców Westerplatte
25.11.2019 09:56 PR.0003.199.2019 Interpelacja Nr PR.0003.199.2019 w sprawie stawki opłaty za gospodaropwanie odpadami komunalnymi w mieście Ruda Śląska
21.11.2019 08:57 PR.0003.198.2019 Zapytanie Nr PR.0003.198.2019 w sprawie remontu dachu Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej oraz wynagrodzeń Zarządu Miasta, Naczelników i Zastępców Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta oraz Zarządów Spółek miejskich
21.11.2019 08:55 PR.0003.197.2019 Zapytanie Nr PR.0003.197.2019 w sprawie Zespołu Szkół im. M. Kopernika przy ul. Kałusa
15.11.2019 09:21 PR.0003.196.2019 Interpelacja Nr PR.0003.196.2019 w sprawie usunięcia bariery architektonicznej w postaci wysokiego krawężnika u zbiegu ulic Hlonda i Orzegowskiej
15.11.2019 09:19 PR.0003.195.2019 Interpelacja Nr PR.0003.195.2019 w sprawie budowy miejsc parkingowych przy ul. Radoszowskiej
08.11.2019 13:12 PR.0003.194.2019 Interpelacja Nr PR.0003.194.2019 w sprawie ekspertyzy wody w rozlewisku przy Kochłówce (Potoku Bielszowickim) w okolicy tzw. Niebieskich Dachów
08.11.2019 13:10 PR.0003.193.2019 Interpelacja Nr PR.0003.193.2019 w sprawie przedstawienia stopnia realizacji modernizacji Oczyszczalni "Barbara"
08.11.2019 13:06 PR.0003.192.2019 Interpelacja Nr PR.0003.192.2019 w sprawie braku kanalizacji w dzielnicy Kłodnica oraz koszenia trawy przy ul. Kłodnickiej 18 i 20
08.11.2019 13:04 PR.0003.191.2019 Interpelacja Nr PR.0003.191.2019 w sprawie pasa włączenia się do ruchu na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Oświęcimskiej
08.11.2019 13:01 PR.0003.190.2019 Interpelacja Nr PR.0003.190.2019 w sprawie blokady wjazdu do lasu od strony ul. Grzybowej
08.11.2019 12:58 PR.0003.189.2019 Interpelacja Nr PR.0003.189.2019 w sprawie informacji o wysokości środków otrzymanych z Budżetu Państwa
08.11.2019 12:54 PR.0003.188.2019 Interpelacja Nr PR.0003.188.2019 w sprawie uzupełnienia ubytków w jezdni pomiędzy budynkami przy ul. Przedszkolnej 12 i 13
23.10.2019 09:48 PR.0003.187.2019 Interpelacja Nr PR.0003.187.2019 w sprawie obniżenia krawężników i wymalowania pasów na przejściach dla pieszych
23.10.2019 09:46 PR.0003.186.2019 Interpelacja Nr PR.0003.186.2019 w sprawie zreorganizowania ruchu dla samochodów w okolicy przedszkola przy ul. Szramka
23.10.2019 09:23 PR.0003.185.2019 Interpelacja Nr PR.0003.185.2019 w sprawie składowania odpadów na terenach po byłej KWK "Nowy Wirek"
22.10.2019 08:32 PR.0003.184.2019 Interpelacja Nr PR.0003.184.2019 w sprawie ul. Poświatowskiej w obrębie Kłodnicy
22.10.2019 08:30 PR.0003.183.2019 Interpelacja Nr PR.0003.183.2019 w sprawie dojazdu oraz miejsc parkingowych przy Miejskim Przedszkolu Nr 30
15.10.2019 13:26 PR.0003.182.2019 Interpelacja Nr PR.0003.182.2019 w sprawie utworzenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Halembskiej i Nowy Świat
01.10.2019 11:52 PR.0003.181.2019 Interpelacja Nr PR.0003.181.2019 w sprawie zamontowania zabezpieczeń uniemożliwiających wjazd pojazdów na chodniki prowadzące do wejść klatek schodowych przy ul. Podlas 20
20.09.2019 10:38 PR.0003.180.2019 Interpelacja Nr PR.0003.180.2019 w sprawie uprzątnięcia gałęzi ze skweru usytuowanego poniżej Domu Kultury w Bielszowicach
20.09.2019 10:37 PR.0003.179.2019 Interpelacja Nr PR.0003.179.2019 w sprawie hali sportowej przy ul. Tunkla w Rudzie Śląskiej Kochłowicach
20.09.2019 10:34 PR.0003.178.2019 Interpelacja Nr PR.0003.178.2019 w sprawie naprawy nawierzchni ul. Na Piaski
20.09.2019 10:31 PR.0003.177.2019 Interpelacja Nr PR.0003.177.2019 w sprawie wjazdu i zjazdu ze stacji Orlen na ul. Zabrzańską
20.09.2019 10:29 PR.0003.176.2019 Interpelacja Nr PR.0003.176.2019 w sprawie uporządkowania terenu ogródków działkowych zlokalizowanych pomiędzy ul. Czarnoleśną i Niedurnego
20.09.2019 10:22 PR.0003.175.2019 Interpelacja Nr PR.0003.175.2019 w sprawie problemów dotyczących dzielnicy Nowy Bytom
20.09.2019 10:16 PR.0003.174.2019 Interpelacja Nr PR.0003.174.2019 w sprawie remontu drogi i wykonania oświetlenia przy ul. Kochłowickiej 56
19.09.2019 11:02 PR.0003.173.2019 Interpelacja Nr PR.0003.173.2019 w sprawie czyszczenia kanałów odwodnieniowych i studzienek przy ul. Wireckiej
19.09.2019 10:46 PR.0003.172.2019 Interpelacja Nr PR.0003.172.2019 w sprawie rewitalizacji parku Żwirki i Wigury przy ul. Piastowskiej w dzielnicy Ruda
04.09.2019 09:08 PR.0003.171.2019 Interpelacja Nr PR.0003.171.2019 w sprawie rozpowszechniania w mediach nieprawdziwych informacji dotyczących rozlewiska przy Potoku Bielszowickim w pobliżu osiedla Niebieskie Dachy
04.09.2019 09:06 PR.0003.170.2019 Interpelacja Nr PR.0003.170.2019 w sprawie możliwości zmiany usytuowania placu zabaw, który ma powstać w ramach budżetu obywatelskiego 2019 w dzielnicy Orzegów

1 2 3 4 5 następna