Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2016 14:29 KO.6220.1.11.2016 Zawiadomienie stron w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”
01.06.2016 14:23 KO.6220.1.11.2016 Decyzja do wglądu w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach”.
31.05.2016 13:13 KO.6220.1.8.2016 Umorzenie postępowania w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
31.05.2016 13:05 KO.6220.1.8.2016 Umorzenie postępowania w spr. „Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”
25.05.2016 14:44 KO.6220.1.8.2016 Postanowienie w spr. "Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach".
17.05.2016 16:00 KO.6131.158.2015 Decyzja do wglądu w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 15".
17.05.2016 15:57 KO.6131.161.2015 Umorzenie postępowania w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata o obw. pnia 90 cm zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Fiołków 2".
13.05.2016 13:59 KO.6220.1.36.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Przebudowa ulicy Piastowskiej w Rudzie Śląskiej".
13.05.2016 13:56 KO.6131.000217.2015 Decyzja do wglądu w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 17 i 17a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1644/65".
13.05.2016 13:51 KO.6131.000083.2016 Decyzja do wglądu w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 19 i 19a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1643/65".
13.05.2016 13:48 KO.6341.03.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wylot brzegowy WWET1 do „Rowu R9”.
13.05.2016 13:46 KO.6341.05.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewów burzowych: P1, P2, P3, P4, P5, P6 komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wyloty brzegowe WPIA1, WPIA2, WPIA3, WPIA4, WPIA5, WPIA6 do „Rowu Rudzkiego I”.
13.05.2016 13:44 KO.6341.04.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewów burzowych: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wyloty brzegowe WSBO1, WSBO2, WSBO3, WSBO4, WSBO5, WSBO6, WSBO7 do „Rowu Rudzkiego II”.
13.05.2016 13:41 KO.6341.02.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wylot brzegowy WPIE1 do „Rowu R28”.
11.05.2016 15:09 KO.6131.6.2016 Decyzja do wglądu w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Gilów 2-2A-2B i ul. Kukułczej 1-1A-1B, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1742/138".
04.05.2016 12:17 KO.6220.1.42.2012 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
04.05.2016 12:14 KO.6220.1.42.2012 Decyzja do wglądu w spr. "Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”
27.04.2016 15:17 KO.6341.10.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świętochłowicach".
25.04.2016 10:23 KO.6220.1.8.2016 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach".
25.04.2016 10:18 KO.6220.1.11.2016 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
25.04.2016 10:01 KO.6220.1.11.2016 Postanowienie w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
22.04.2016 09:45 KO.6220.1.43.2015 Decyzja do wglądu w spr. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ulicy Wolności w Zabrzu od Browaru do granicy z miastem Ruda Śląska"
22.04.2016 09:38 KO.6341.09.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków – wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody do potoku Bielszowickiego w km 6+400".
21.04.2016 13:59 KO.6220.1.10.2016 Umorzenie postępowania w spr. "Budowa minibrowaru wraz z restauracją”
11.04.2016 13:30 KO.6131.158.2015 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 15 na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1464/11".
11.04.2016 13:27 KO.6131.161.2015 Wezwanie do wypowiedzenia sie w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Fiołków 2 na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie działki o numerze geodezyjnym 1539/212".
08.04.2016 12:11 KO.6131.6.2015 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Gilów 2-2A-2B i ul. Kukułczej 1-1A-1B, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1742/138".
08.04.2016 12:06 KO.6131.000217.2015 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 17 i 17a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1644/65".
08.04.2016 12:02 KO.6131.000083.2016 Wezwanie do wypowiedzenia w spr. "Usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 19 i 19a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1643/65".
01.04.2016 12:30 KO.6341.6.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do cieku Czarniawka poprzez istniejące budowle wylotów brzegowych W3 w km 7+378, W4 w km 7+498, W5 w km 7+602 i W6 w km 7+823".
30.03.2016 09:30 KO.6341.5.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie wód odpadowych i roztopowych do cieku „Potok Rokitnicki” poprzez istniejącą budowlę wylotu brzegowego W1ROK w km 11+400".
23.03.2016 11:55 KO.6220.39.2015 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą”, zlokalizowanego na terenach po byłej Elektrowni „Halemba” w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi".
14.03.2016 14:39 KO.6220.1.8.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Rozbudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego przy nr 97 do ulicy Porannej i ul. Porannej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
14.03.2016 14:36 KO.6220.25.2015 Decyzja do wglądu w spr. "Budowa gazociągu Dn150 CN1,6 MPa relacji Szobiszowice – Szopienice – odgałęzienie do SRP Cynkowa w Rudzie Śląskiej”.
14.03.2016 14:33 KO.6220.1.11.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną w rejonie ulicy Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
10.03.2016 16:25 KO.6131.6.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Gilów 2-2A-2B i ul. Kukułczej 1-1A-1B, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1742/138"
04.03.2016 13:59 KO.6131.158.2015 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Miodowej 15".
04.03.2016 13:55 KO.6131.161.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie działki o numerze geod. 1539/212".
04.03.2016 13:52 KO.6131.000083.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 19 i 19a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1643/65".
04.03.2016 13:47 KO.6131.000217.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w Rudzie Śląskiej przy ul. Józefa Pordzika 17 i 17a, na terenie działki o numerze geodezyjnym 1644/65".
02.03.2016 11:49 KO.6341.09.2013 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.".
25.02.2016 09:59 KO.6341.03.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych w postaci odcinkowego zarurowania istniejących rowów przydrożnych".
17.02.2016 15:46 KO.6341.04.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji ogólnospławnej ze stacji obsługi samochodów i stacji paliw przy ul. Piastowskiej w mieście Ruda Śląska".
16.02.2016 12:45 KO.6220.2.2015 Decyzja do wglądu w spr. „Budowa zbiornika do przechowywania paliw płynnych wraz z infrastrukturą w KW S.A. Oddział KWK Halemba – Wirek”
15.02.2016 15:42 KO.6341.02.2016 Wszczęcie postępowania w spr. "Przekroczenie rowu projektowaną siecią gazową Ø110PE przy ul. G. Zapolskiej w Rudzie Śląskiej".
12.02.2016 14:20 KO.6341.8.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ul. Górnośląskiej wraz z terenami przyległymi w ilości: wylotem W1, Q1 = 4,87 m3/s oraz wylotem W2, Q2 = 0,94 m3/s"
10.02.2016 14:37 KO.6220.23.2015 Wezwanie do wypowiedzenia się w spr. "Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągu ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców – regulacja stosunków wodnych w niecce bezodpływowej z uwzględnieniem docelowych obniżeń terenu”
10.02.2016 14:34 KO.6220.23.2015 Postanowienie w spr. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Basenowej w powiązaniu z przyległą siecią kanalizacyjną w ciągu ulic Jasnej, Wierzbowej, Kowaczka i Sportowców – regulacja stosunków wodnych w niecce bezodpływowej z uwzględnieniem docelowych obniżeń terenu”
03.02.2016 15:48 KO.6341.12.2015 Wszczęcie postępowania w spr. "Wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu R28 od km 0+663 do km 0+835 oraz od km 1+060 do km 1+144, w obrębie działek o nr geodezyjnych 2492/246, 3493, 3494, 464/366, 2524/345, 2501/361, 3489 w Rudzie Śląskiej"
21.01.2016 17:53 KO.6220.1.34.2015 Decyzja do wglądu w spr. uruchomienia skupu złomu i metali kolorowych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 380

poprzednia 1 2 3 następna