Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2019 14:14 PR.0007.60.2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
06.03.2019 14:13 PR.0007.59.2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
06.03.2019 14:08 PR.0007.58.2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
06.03.2019 14:07 PR.0007.57.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul.Otylii/Józefa Lompy
06.03.2019 14:06 PR.0007.56.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod pawilony handlowe wraz z terenem niezbędnym do korzystania położonym w rejonie ulicy Zamenhofa i ulicy Międzyblokowej
06.03.2019 13:53 PR.0007.55.2019 Uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego – Rodzinnym Domom Dziecka funkcjonującym na terenie Miasta
06.03.2019 13:51 PR.0007.54.2019 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
06.03.2019 13:49 PR.0007.53.2019 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
06.03.2019 13:48 PR.0007.52.2019 Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2019
06.03.2019 13:46 PR.0007.51.2019 Uchwała w sprawie wystosowania apelu do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej oraz o zmianę, poprzez urealnienie, sposobu jej naliczania
06.03.2019 13:45 PR.0007.50.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu klatki schodowej i wymianie okien w częściach wspólnych budynku położonego przy ul. Piotra Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
06.03.2019 13:43 PR.0007.49.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku, remontem kominów ponad dachem i remontem klatki schodowej budynku położonego przy ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej – Wirku
06.03.2019 13:42 PR.0007.48.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji oraz remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. ks. Józefa Niedzieli 28 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
06.03.2019 13:39 PR.0007.47.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na malowaniu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.03.2019 13:38 PR.0007.46.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.03.2019 13:37 PR.0007.45.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie zabytkowego ogrodzenia zlokalizowanego wokół kościoła ewangelicko – augsburskiego przy ul. 1 Maja 291 w Rudzie Śląskiej – Wirku
06.03.2019 13:31 PR.0007.44.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
06.03.2019 13:28 PR.0007.43.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kapitalnym remoncie dachu budynku położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.03.2019 13:27 PR.0007.42.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu i wymianie więźby w budynku położonym przy ul. Oświęcimskiej 132 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
06.03.2019 13:25 PR.0007.41.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku położonego przy ul. Dworcowej 27 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
06.03.2019 13:23 PR.0007.40.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku położonego przy ul. Przedtorze 12 w Rudzie Śląskiej – Chebziu
06.03.2019 13:22 PR.0007.39.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu i naprawie ściany frontowej nawy głównej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
06.03.2019 13:20 PR.0007.38.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.03.2019 13:19 PR.0007.37.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na modernizacji budynku oficyny położonego przy ul. Wolności 13 w Rudzie Śląskiej – Rudzie
06.03.2019 13:17 PR.0007.36.2019 Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji frontowej wraz z wymianą okien w budynku położonym przy ul. Wyzwolenia 8 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
06.03.2019 12:39 PR.0007.35.2019 Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Ruda Śląska
06.03.2019 12:26 PR.0007.34.2019 Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
06.03.2019 12:20 PR.0007.33.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
06.03.2019 12:12 PR.0007.32.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
06.03.2019 12:10 PR.0007.31.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019