Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2019 12:39 PR.0007.73.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
27.03.2019 12:36 PR.0007.72.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 05.02.2019 r. złożonej przez Pana xxx.xxx na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
27.03.2019 11:57 PR.0007.71.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 30.01.2019 r. złożonej przez Panią xxx.xxx na Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
27.03.2019 11:53 PR.0007.70.2019 Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ruda Śląska
27.03.2019 11:51 PR.0007.69.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
27.03.2019 11:49 PR.0007.68.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
27.03.2019 11:47 PR.0007.67.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13
27.03.2019 11:43 PR.0007.66.2019 Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27.03.2019 11:42 PR.0007.65.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
27.03.2019 11:35 PR.0007.64.2019 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów opracowania Raportu o stanie gminy w roku 2018
27.03.2019 11:30 PR.0007.63.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
27.03.2019 11:23 PR.0007.62.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
27.03.2019 11:21 PR.0007.61.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019