Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2019 09:32 Druk nr 84/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
25.04.2019 09:25 Druk nr 83/19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
19.04.2019 14:09 Druk nr 81/19 Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
19.04.2019 14:09 Druk nr 82/19 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
18.04.2019 14:39 Druk nr 80/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:38 Druk nr 79/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:37 Druk nr 78/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:31 Druk nr 77/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:30 Druk nr 76/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:29 Druk nr 75/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:28 Druk nr 74/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:27 Druk nr 73/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
18.04.2019 14:26 Druk nr 72/19 Projekt w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
18.04.2019 14:22 Druk nr 71/19 Projekt w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
16.04.2019 09:43 Druk nr 70/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie poołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
16.04.2019 09:38 Druk nr 69/19 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.163.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
16.04.2019 09:36 Druk nr 68/19 Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska