Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.05.2019 08:35 PR.0007.92.2019 Uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Ruda Ślaska dotyczącego wsparcia strajkujących nauczycieli i innych strajkujących pracowników oświaty
08.05.2019 08:31 PR.0007.91.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.34.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
08.05.2019 08:27 PR.0007.90.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:26 PR.0007.89.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:24 PR.0007.88.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:23 PR.0007.87.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:22 PR.0007.86.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:21 PR.0007.85.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:20 PR.0007.84.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:18 PR.0007.83.2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
08.05.2019 08:17 PR.0007.82.2019 Uchwała w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
08.05.2019 08:16 PR.0007.81.2019 Uchwała w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
08.05.2019 08:13 PR.0007.80.2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
08.05.2019 08:10 PR.0007.79.2019 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.163.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
08.05.2019 08:09 PR.0007.78.2019 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
08.05.2019 08:08 PR.0007.77.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
08.05.2019 08:07 PR.0007.76.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
08.05.2019 08:05 PR.0007.75.2019 Uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019