Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2016 12:24 AP.271.21.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
29.03.2016 15:01 AP>271.10.2016 Informacja z otwarcia ofert
24.03.2016 08:17 AP.271.21.2016 Modyfikacja treści SIWZ
22.03.2016 13:58 AP.271.21.2016 Zapytanie nr 3 i odpowiedzi
16.03.2016 13:12 AP.271.21.2016 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
16.03.2016 13:11 AP.271.21.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
15.03.2016 08:12 AP.271.21.2016 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
11.03.2016 14:03 AP.271.21.2016 Wizja lokalna w budynku
07.03.2016 08:50 AP.271.21.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.03.2016 08:49 AP.271.21.2016 Ogłoszenie o zamówieniu