Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2019 10:34 PR.0007.202.2019 Uchwała w sprawie petycji z dnia 26 lipca 2019 r. złożonej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
01.10.2019 10:32 PR.0007.201.2019 Uchwała w sprawie skargi z dnia 3 lipca 2019 r. złożonej przez Panią xxx xxx na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
01.10.2019 10:29 PR.0007.200.2019 Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Ruda Śląska”
01.10.2019 10:26 PR.0007.199.2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.145.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pokoju 4
01.10.2019 10:22 PR.0007.198.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 9 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne położone w rejonie ul. Lipińskiej
01.10.2019 10:21 PR.0007.197.2019 Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul Powstańców 1 w Rudzie Śląskiej
01.10.2019 10:10 PR.0007.196.2019 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Zajęczej
01.10.2019 10:08 PR.0007.195.2019 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sportowców
01.10.2019 10:07 PR.0007.194.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
01.10.2019 10:05 PR.0007.193.2019 Uchwala w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
01.10.2019 10:04 PR.0007.192.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
01.10.2019 10:02 PR.0007.191.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
01.10.2019 10:01 PR.0007.190.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
01.10.2019 10:00 PR.0007.189.2019 Uchwala w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
01.10.2019 09:59 PR.0007.188.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
01.10.2019 09:57 PR.0007.187.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
01.10.2019 09:55 PR.0007.186.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
01.10.2019 09:53 PR.0007.185.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
01.10.2019 09:52 PR.0007.184.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
01.10.2019 09:50 PR.0007.183.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51b
01.10.2019 09:49 PR.0007.182.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
01.10.2019 09:47 PR.0007.181.2019 Uchwala w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
01.10.2019 09:45 PR.0007.180.2019 Uchwala w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d
01.10.2019 09:43 PR.0007.179.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
01.10.2019 09:42 PR.0007.178.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
01.10.2019 09:37 PR.0007.177.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
01.10.2019 09:33 PR.0007.176.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
01.10.2019 09:31 PR.0007.175.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
01.10.2019 09:30 PR.0007.174.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
01.10.2019 09:27 PR.0007.173.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
01.10.2019 09:25 PR.0007.172.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
01.10.2019 09:23 PR.0007.171.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
01.10.2019 09:15 PR.0007.170.2019 Uchwała w sprawie powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
01.10.2019 09:14 PR.0007.169.2019 Uchwała w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
01.10.2019 09:13 PR.0007.168.2019 Uchwała w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
01.10.2019 09:10 PR.0007.167.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2018
01.10.2019 09:09 PR.0007.166.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 za rok 2018
01.10.2019 09:08 PR.0007.165.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50d za rok 2018
01.10.2019 09:07 PR.0007.164.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51b za rok 2018
01.10.2019 09:05 PR.0007.163.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3 za rok 2018
01.10.2019 09:03 PR.0007.162.2019 Uchwala w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 za rok 2018
01.10.2019 09:01 PR.0007.161.2019 Uchwala w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13 za rok 2018
01.10.2019 09:00 PR.0007.160.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6 za rok 2018
01.10.2019 08:59 PR.0007.159.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 za rok 2018
01.10.2019 08:58 PR.0007.158.2019 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4 za rok 2018
01.10.2019 08:56 PR.0007.157.2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
01.10.2019 08:54 PR.0007.156.2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
01.10.2019 08:53 PR.0007.155.2019 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
01.10.2019 08:51 PR.0007.154.2019 Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
01.10.2019 08:48 PR.0007.153.2019 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041

1 2 następna