Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2016 15:16 AP.271.31.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02.05.2016 09:59 AP.271.31.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.04.2016 14:54 AP.271.31.2016 Informacja z otwarcia ofert
11.04.2016 10:54 AP.271.31.2016 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź
08.04.2016 11:55 AP.271.31.2016 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedź
24.03.2016 09:51 AP.271.31.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
24.03.2016 09:45 AP.271.31.2016 Ogłoszenie o zamówieniu