Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2016 11:55 AP.271.36.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.04.2016 11:46 AP.271.36.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.04.2016 11:47 AP.271.36.2016 Informacja z otwarcia ofert
07.04.2016 10:47 AP.271.36.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
06.04.2016 12:26 AP.271.36.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
01.04.2016 09:43 AP.271.36.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
01.04.2016 09:38 AP.271.36.2016 Ogłoszenie o zamówieniu