Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2016 13:14 AP.271.40.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
13.05.2016 08:27 AP.271.40.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.04.2016 15:31 AP.271.40.2016 Informacja z otwarcia ofert
20.04.2016 14:40 AP.271.40.2016 Zapytanie Nr 3 + odpowiedź + inf. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
20.04.2016 14:36 AP.271.40.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.04.2016 13:17 AP.271.40.2016 Zapytanie Nr 1 i 2 + odpowiedź
11.04.2016 13:47 AP.271.40.2016 Zmiana treśći SIWZ
07.04.2016 11:04 AP.271.40.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.04.2016 11:00 AP.271.40.2016 Ogłoszenie o zamówieniu