Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2020 15:32 SP.0050.1.016.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.103.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego organizację i zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:28 SP.0050.1.015.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:25 SP.0050.1.014.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KGN) Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:18 SP.0050.1.013.2020 wprowadzające zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.03.2020 10:08 SP.0050.1.012.2020 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.2.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2020
21.02.2020 08:47 SP.0050.1.011.2020 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
18.02.2020 10:32 SP.0050.1.010.2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych
27.01.2020 11:04 SP.0050.1.009.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Budżetu Miasta (FB) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 11:00 SP.0050.1.008.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (KR) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:54 SP.0050.1.007.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalnych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:51 SP.0050.1.006.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (KG) Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:46 SP.0050.1.005.2020 w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP) w Rudzie Śląskiej
27.01.2020 10:39 SP.0050.1.004.2020 wprowadząjące zmiany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr SP.0050.1.63.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej, wspomagającej realizację polityki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:34 SP.0050.1.003.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.52.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
27.01.2020 10:20 SP.0050.1.002.2020 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska na rok 2020
09.01.2020 13:03 SP.0050.1.001.2020 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska dodatkowych dni wolnych od pracy, w zamian za święta przypadające w 2020 r.

poprzednia 1 2