Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2020 09:15 SP.0050.2.292.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Mazurskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
04.11.2020 09:31 SP.0050.2.291.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych przy ulicy Katowickiej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
04.11.2020 09:25 SP.0050.2.290.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSiR"
04.11.2020 09:20 SP.0050.2.289.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr SP.0050.2.273.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa"
29.10.2020 12:59 SP.0050.2.288.2020 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. 1 Maja i ul. Ks. Ludwika Tunkla pomiędzy Gminą Ruda Śląska a MGSM "Perspektywa"
29.10.2020 12:56 SP.0050.2.287.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"
29.10.2020 12:51 SP.0050.2.286.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej. Przebudowa instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wodnej wraz z p.poż i kanalizacyjnej oraz remont sanitariów w poziomie przyziemia"
29.10.2020 12:49 SP.0050.2.285.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
27.10.2020 10:41 SP.0050.2.284.2020 w sprawie nabycia przez zarządcę drogi nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi publicznej ul. Juliusza Ligonia (działka nr 1765/116 o powierzchi 728 m2 obręb Ruda k.m.8)
27.10.2020 10:31 SP.0050.2.283.2020 w sprawie nabycia przez zarządcę drogi nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi publicznej ul. Ks. Ludwika Tunkla (działka nr 611/131 o powierzchni 56 m2 obręb Kochłowice k.m.5)
21.10.2020 09:13 SP.0050.2.282.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów (zwyczajnych, tymczasowych, indywidualnych i zabytkowych) oraz kasacja zużytych tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska"
21.10.2020 09:10 SP.0050.2.281.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
21.10.2020 09:05 SP.0050.2.280.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remonty terenów gminnych niebędących drogami publicznymi ani wewnętrznymi"
14.10.2020 11:43 SP.0050.2.279.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.2.24.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2020 - 2022
14.10.2020 11:37 SP.0050.2.278.2020 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Starej w Rudzie Śląskiej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
14.10.2020 11:31 SP.0050.2.277.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
14.10.2020 11:23 SP.0050.2.276.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.28.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
14.10.2020 11:14 SP.0050.2.275.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Jarzębionowej nr 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E w Rudzie Śląskiej - Wirku
14.10.2020 10:36 SP.0050.2.274.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Szarotek 2, 4, 6, 8 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
14.10.2020 10:30 SP.0050.2.273.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa"
14.10.2020 10:25 SP.0050.2.272.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa komputerów"
14.10.2020 10:20 SP.0050.2.271.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej"
13.10.2020 09:59 SP.0050.2.270.2020 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, oznaczoną numerem geodezyjnym 902/17, położoną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Klary
13.10.2020 09:53 SP.0050.2.269.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Ruda Śląska
13.10.2020 09:51 SP.0050.2.268.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.237.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 04 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I"
13.10.2020 09:47 SP.0050.2.267.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska na podstawie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów"
13.10.2020 09:43 SP.0050.2.266.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności"
28.09.2020 14:27 SP.0050.2.265.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Międzyblokowej nr 16, 16A,16B
28.09.2020 14:17 SP.0050.2.264.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 1 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ulicy Alojzego Jankowskiego
28.09.2020 12:44 SP.0050.2.263.2020 w sprawie nieruchomości położonych przy ul. Sudeckiej pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobą fizyczną
28.09.2020 12:40 SP.0050.2.262.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 7 zadań"
28.09.2020 12:28 SP.0050.2.261.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska"
23.09.2020 09:16 SP.0050.2.260.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
23.09.2020 09:08 SP.0050.2.259.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Radosny Plac Zabaw" przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej - wymiana ogrodzenia terenu
23.09.2020 09:04 SP.0050.2.258.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące zabezpieczenie ruchu drogowego - 3 zadania"
16.09.2020 13:22 SP.0050.2.257.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.228.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Radosny Plac Zabaw" przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 13:17 SP.0050.2.256.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.250.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian w rejonie skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 13:07 SP.0050.2.255.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Ścieżka aktywizacyjna - miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 13:03 SP.0050.2.254.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.229.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku SP nr 40 im. Karola Goduli przy ul. Joanny 13"
16.09.2020 12:54 SP.0050.2.253.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.247.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności"
16.09.2020 12:51 SP.0050.2.252.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 12:42 SP.0050.2.251.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.209.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7"
09.09.2020 11:12 SP.0050.2.250.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian w rejonie skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Rudzie Śląskiej"
09.09.2020 10:57 SP.0050.2.249.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu w rejonie ul. Mieszka I z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.09.2020 10:41 SP.0050.2.248.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.219.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dróg gruntowych - Rozbudowa ulicy Piernikarczyka wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
09.09.2020 10:34 SP.0050.2.247.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności"
09.09.2020 10:29 SP.0050.2.246.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
07.09.2020 15:00 SP.0050.2.245.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
07.09.2020 14:46 SP.0050.2.244.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
07.09.2020 14:41 SP.0050.2.243.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna