Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2020 12:28 SP.0050.2.261.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Ruda Śląska"
23.09.2020 09:16 SP.0050.2.260.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
23.09.2020 09:08 SP.0050.2.259.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Radosny Plac Zabaw" przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP-4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej - wymiana ogrodzenia terenu
23.09.2020 09:04 SP.0050.2.258.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bieżące zabezpieczenie ruchu drogowego - 3 zadania"
16.09.2020 13:22 SP.0050.2.257.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.228.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Radosny Plac Zabaw" przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 13:17 SP.0050.2.256.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.250.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian w rejonie skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 13:07 SP.0050.2.255.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Ścieżka aktywizacyjna - miejsce aktywnego spędzania czasu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. ks. Niedzieli w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 13:03 SP.0050.2.254.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.229.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku SP nr 40 im. Karola Goduli przy ul. Joanny 13"
16.09.2020 12:54 SP.0050.2.253.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.247.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności"
16.09.2020 12:51 SP.0050.2.252.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odwodnienie w rejonie budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej"
16.09.2020 12:42 SP.0050.2.251.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.209.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7"
09.09.2020 11:12 SP.0050.2.250.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Planty Kochłowice 2.0 - miejsce integracji rudzian w rejonie skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej w Rudzie Śląskiej"
09.09.2020 10:57 SP.0050.2.249.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu w rejonie ul. Mieszka I z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.09.2020 10:41 SP.0050.2.248.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.219.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa dróg gruntowych - Rozbudowa ulicy Piernikarczyka wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
09.09.2020 10:34 SP.0050.2.247.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa części budynku przy ulicy Jadwigi Markowej 20a w Rudzie Śląskiej - Miejski Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności"
09.09.2020 10:29 SP.0050.2.246.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
07.09.2020 15:00 SP.0050.2.245.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
07.09.2020 14:46 SP.0050.2.244.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
07.09.2020 14:41 SP.0050.2.243.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
07.09.2020 14:35 SP.0050.2.242.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
07.09.2020 14:30 SP.0050.2.241.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
07.09.2020 14:23 SP.0050.2.240.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
07.09.2020 14:18 SP.0050.2.239.2020 w sprawie przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
07.09.2020 14:11 SP.0050.2.238.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Józefa Pordzika
07.09.2020 13:56 SP.0050.2.237.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I"
02.09.2020 14:42 SP.0050.2.236.2020 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1047/127, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1049/129, stanowiącej własność osoby fizycznej
01.09.2020 11:40 SP.0050.2.235.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46"
01.09.2020 11:36 SP.0050.2.234.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa serwera wraz z dedykowanym oprogramowaniem systemowym"
01.09.2020 09:08 SP.0050.2.233.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 201 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii
31.08.2020 13:20 SP.0050.2.232.2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego zakupionego w ramach Projektu "Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020
25.08.2020 12:26 SP.0050.2.231.2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
25.08.2020 10:19 SP.0050.2.230.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska
25.08.2020 09:15 SP.0050.2.229.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na trawę syntetyczną przy budynku SP nr 40 im. Karola Goduli przy ul. Joanny 13"
25.08.2020 09:12 SP.0050.2.228.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Radosny Plac Zabaw", przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci, przy MP4 im. Misia Uszatka w Rudzie Śląskiej
24.08.2020 12:47 SP.0050.2.227.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.08.2020 12:39 SP.0050.2.226.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Pelagii Kwapulińskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.08.2020 12:26 SP.0050.225.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Pelagii Kwapulińskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.08.2020 11:59 SP.0050.2.224.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Pelagii Kwapulińskiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.08.2020 11:47 SP.0050.2.223.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
24.08.2020 11:14 SP.0050.2.222.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rewitalizacja podwórka w rejonie ul. Husarskiej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach"
17.08.2020 10:48 SP.0050.2.221.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Bytomskiej nr 16
17.08.2020 10:44 SP.0050.2.220.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Narcyzów 6
17.08.2020 10:39 SP.0050.2.219.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg gruntowych - Rozbudowa ulicy Piernikarczyka wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i oświetleniem w Rudzie Śląskiej" - roboty budowlane
17.08.2020 09:44 SP.0050.2.218.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z teranu miasta Ruda Śląska"
17.08.2020 09:42 SP.0050.2.217.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska"
17.08.2020 09:39 SP.0050.2.216.2020 w sprawie powołani Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny - 10 zadań"
17.08.2020 09:36 SP.0050.2.215.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 7 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Szyb Zofii
17.08.2020 09:32 SP.0050.2.214.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 11 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Szyb Zofii
17.08.2020 09:27 SP.0050.2.213.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 191 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Starej - Tylnej
17.08.2020 09:21 SP.0050.2.212.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 209 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej - Otylii

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna