Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2020 09:47 SP.0050.2.211.2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020
12.08.2020 13:53 SP.0050.2.210.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.0050.2.149.2020 z dnia Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 lipca 2020 r. o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1571/33, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2019/33, stanowiącej własność osoby fizycznej
11.08.2020 14:23 SP.0050.2.209.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół nr 7"
11.08.2020 14:14 SP.0050.2.208.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej przy ul. Głównej 1
11.08.2020 14:09 SP.0050.2.207.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSIR"
11.08.2020 13:59 SP.0050.2.206.2020 w sprawie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
11.08.2020 13:54 SP.0050.2.205.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Chorzowskiej nr 7 w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
11.08.2020 13:51 SP.0050.2.204.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Przetworze nr 16 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
11.08.2020 13:45 SP.0050.2.203.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Dobrej Nadzei nr 1, 3 w Rudzie Śląskiej
11.08.2020 13:37 SP.0050.2.202.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ulicy Dobrej Nadzei nr 2, 4 i 8 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
11.08.2020 13:31 SP.0050.2.201.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy Placu Szkolnym 3,5 oraz ulicy Węglowej nr 3 w Rudzie Śląskiej - Chebziu
11.08.2020 13:24 SP.0050.2.200.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 13:19 SP.0050.2.199.2020 sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 13:14 SP.0050.2.198.2020 sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 13:09 SP.0050.2.197.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 13:04 SP.0050.2.196.2020 sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 12:43 SP.0050.2.195.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 11:44 SP.0050.2.194.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 11:36 SP.0050.2.193.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 11:15 SP.0050.2.192.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 11:00 SP.0050.2.191.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:55 SP.0050.2.190.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:47 SP.0050.2.189.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:42 SP.0050.2.188.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:37 SP.0050.2.187.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:32 SP.0050.2.186.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:23 SP.0050.2.185.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:13 SP.0050.2.184.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 09:55 SP.0050.2.183.2020 w spawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
10.08.2020 11:35 SP.0050.2.182.2020 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"
04.08.2020 10:44 SP.0050.2.181.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
04.08.2020 10:36 SP.0050.2.180.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
04.08.2020 10:30 SP.0050.2.179.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
04.08.2020 10:27 SP.0050.2.178.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
04.08.2020 10:23 SP.0050.2.177.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
04.08.2020 10:20 SP.0050.2.176.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
04.08.2020 10:16 SP.0050.2.175.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6e
04.08.2020 10:07 SP.0050.2.174.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
04.08.2020 10:03 SP.0050.2.173.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
04.08.2020 09:52 SP.0050.2.172.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
04.08.2020 09:49 SP.0050.2.171.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych
04.08.2020 09:35 SP.0050.2.170.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I"
04.08.2020 09:33 SP.0050.2.169.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:25 SP.0050.2.168.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:20 SP.0050.2.167.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:16 SP.0050.2.166.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:11 SP.0050.2.165.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:03 SP.0050.2.164.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 08:57 SP.0050.2.163.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 08:48 SP.0050.2.162.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna