Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2020 11:15 SP.0050.2.192.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 11:00 SP.0050.2.191.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:55 SP.0050.2.190.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:47 SP.0050.2.189.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:42 SP.0050.2.188.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:37 SP.0050.2.187.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:32 SP.0050.2.186.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:23 SP.0050.2.185.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 10:13 SP.0050.2.184.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
11.08.2020 09:55 SP.0050.2.183.2020 w spawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogą dojazdową
10.08.2020 11:35 SP.0050.2.182.2020 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"
04.08.2020 10:44 SP.0050.2.181.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
04.08.2020 10:36 SP.0050.2.180.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7
04.08.2020 10:30 SP.0050.2.179.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
04.08.2020 10:27 SP.0050.2.178.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163
04.08.2020 10:23 SP.0050.2.177.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
04.08.2020 10:20 SP.0050.2.176.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29
04.08.2020 10:16 SP.0050.2.175.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6e
04.08.2020 10:07 SP.0050.2.174.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
04.08.2020 10:03 SP.0050.2.173.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
04.08.2020 09:52 SP.0050.2.172.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
04.08.2020 09:49 SP.0050.2.171.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa do Urzędu Miasta Ruda Śląska komputerowych materiałów eksploatacyjnych
04.08.2020 09:35 SP.0050.2.170.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I"
04.08.2020 09:33 SP.0050.2.169.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:25 SP.0050.2.168.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:20 SP.0050.2.167.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:16 SP.0050.2.166.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:11 SP.0050.2.165.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 09:03 SP.0050.2.164.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 08:57 SP.0050.2.163.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.08.2020 08:48 SP.0050.2.162.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
30.07.2020 15:06 SP.0050.2.161.2020 zmieniające zarządzenie nr SP.0050.2.28.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
28.07.2020 09:13 SP.0050.2.160.2020 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie, przy ulicy Gwareckiej z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Ruda Śląska
28.07.2020 09:07 SP.0050.2.159.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Świadczenie usługi inspekcji nadzoru w ramach projektu: "Podniesienie jakości i rozwój treści cyfrowych oraz e-usług w zakresie rejestrów publicznych oraz geodezyjnych baz danych udostępnionych przez Miasto Ruda Śląska
28.07.2020 09:02 SP.0050.2.158.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz.3"
28.07.2020 08:59 SP.0050.2.157.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz. 3
28.07.2020 08:55 SP.0050.2.156.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Skwer przy ul. Solidarności w Halembie - miejsce spotkań i integracji"
23.07.2020 17:15 SP.0050.2.155.2020 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"
20.07.2020 12:12 SP.0050.2.154.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Kędzierzyńskiej nr 1, 3, 5
20.07.2020 12:02 SP.0050.2.153.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Zabrzańskiej nr 66, 66A, 66B
20.07.2020 11:57 SP.0050.2.152.2020 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 5 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Szyb Zofii
20.07.2020 11:50 SP.0050.2.151.2020 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Heleny Modrzejewskiej nr 2A, 2B i 2C
20.07.2020 11:45 SP.0050.2.150.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
20.07.2020 11:41 SP.0050.2.149.2020 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1571/33, stanowiącą własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2019/33, stanowiącej własność osoby fizycznej
20.07.2020 11:32 SP.0050.2.148.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz. 2"
20.07.2020 11:29 SP.0050.2.147.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV cz.2"
20.07.2020 11:26 SP.0050.2.146.2020 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV"
13.07.2020 12:16 SP.0050.2.145.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja budynku wraz z poprawą standardu użytkowania ZS-2 przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej - etap1"
13.07.2020 12:14 SP.0050.2.144.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego wraz z instalacją oddymiania budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej - etap I"
13.07.2020 12:11 SP.0050.2.143.2020 zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr SP.0050.2.335.2019 z dnia 8.11.2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w calu wykonywania pracy wskazanej przez Sąd w czasie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian nieściągalnej grzywny.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna