Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2020 09:10 SP.0050.2.111.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Miliczek
19.05.2020 09:07 SP.0050.2.110.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Dutkiewicz
19.05.2020 09:04 SP.0050.2.109.2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej Pani Izabeli Krzykawskiej
19.05.2020 08:55 SP.0050.2.108.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.282.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.09.2019 r. w sprawie zasad proponowania i przyznawania wolnych lokali mieszkalnych osobom oczekującym na przyznanie lokalu do remontu
19.05.2020 08:51 SP.0050.2.107.2020 w sprawie zmiany celu umowy użytkowania wieczystego zawartej dnia 25 października 1989 r. w Państwowym Biurze Norialnym przed notariuszem Romanem Pluta w Katowicach przy ul. Gliwickiej 15
19.05.2020 08:47 SP.0050.2.106.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14A w Rudzie Śląskiej - dyrekcja MOSIR"
19.05.2020 08:44 SP.0050.2.105.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego"
19.05.2020 08:40 SP.0050.2.104.2020 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozwój treści cyfrowych i modernizację zbiorów danych - BDSOG"
13.05.2020 15:45 SP.0050.2.103.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej
13.05.2020 15:29 SP.0050.2.102.2020 w sprawie przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (...)
12.05.2020 15:27 SP.0050.2.101.2020 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska, użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną Żłobkowi Miejskiemu "Misiakowo"
11.05.2020 08:41 SP.0050.2.100.2020 w spawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
08.05.2020 13:20 SP.0050.2.099.2020 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jana Kasprowicza zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 36
08.05.2020 13:10 SP.0050.2.098.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Grottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 13:06 SP.0050.2.097.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.05.2020 12:58 SP.0050.2.096.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:53 SP.0050.2.095.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
08.05.2020 12:38 SP.0050.2.094.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:31 SP.0050.2.093.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:21 SP.0050.2.092.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:16 SP.0050.2.091.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
08.05.2020 12:08 SP.0050.2.090.2020 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach pomiędzy ulicami Wyzwolenia-Wirecką z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
04.05.2020 11:39 SP.0050.2.089.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Podziały nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicach Kłodnickiej i Tunkla 147A oraz wznowienie i wskazanie granic nieruchomości położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 18"
04.05.2020 11:25 SP.0050.2.088.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 6 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 8 do wymogów przepisów ppoż."
04.05.2020 11:19 SP.0050.2.087.2020 w sprawie wyrażenia woli nabycia w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu
04.05.2020 11:15 SP.0050.2.086.2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 13.1-839/3, nr 13.1-914/15 i nr 13.1-1279/15 stanowiących własność Gminy Ruda Śląska, położonych w pasach drogowych dróg publicznych
27.04.2020 11:44 SP.0050.2.085.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej wraz z budynkiem, ogrodzeniem i innymi urządzeniami"
27.04.2020 11:39 SP.0050.2.084.2020 zmieniające Zarządzenie nr SP.0050.2.290.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2019 r. w sprawie gospodarowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi
27.04.2020 11:36 SP.0050.2.83.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 2 zadania"
27.04.2020 11:33 SP.0050.2.082.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa placu zabaw: Linowy zawrót głowy - duża tyrolka, piramida i trampoliny w strefie aktywności na oś. Bykowina"
27.04.2020 11:27 SP.0050.2.081.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wyzwolenia 11 do wymogów przepisów ppoż"
22.04.2020 13:56 SP.0050.2.080.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej - etap IV
22.04.2020 13:51 SP.0050.2.079.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa drogi pożarowej dla obsługi budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gwareckiej 2 w Rudzie Śląskiej. Etap II,III"
22.04.2020 13:46 SP.0050.2.078.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej 24 ul. Ks. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej - etap II"
22.04.2020 13:41 SP.0050.2.077.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 24 w Rudzie Śląskiej przy ul. Lexa 14 do wymogów przepisów ppoż
14.04.2020 15:17 SP.0050.2.076.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021"
14.04.2020 15:05 SP.0050.2.075.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacjaa infrastruktury sportowej przy SP 6 w Rudzie Śląskiej - remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i badmintona"
14.04.2020 14:59 SP.0050.2.074.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
14.04.2020 14:53 SP.0050.2.073.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
14.04.2020 14:43 SP.0050.2.072.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty
14.04.2020 14:35 SP.0050.2.071.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
09.04.2020 15:41 SP.0050.2.070.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych - Dokumentacja PZGiK"
01.04.2020 13:19 SP.0050.2.069.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Budowa szybu windowego..."
01.04.2020 13:18 SP.0050.2.068.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
01.04.2020 13:13 SP.0050.2.067.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Podział oraz projekt podziału nieruchomości..."
01.04.2020 13:10 SP.0050.2.066.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Stwierdzenie zgonów..."
24.03.2020 12:03 SP.0050.2.065.2020 w sprawie przekazania dwóch rowerów elektrycznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
24.03.2020 11:59 SP.0050.2.064.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej - przebudowa i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego"
24.03.2020 11:56 SP.0050.2.063.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja infrastruktury sportowej przy ZSO nr 4 w Rudzie Śląskiej - budowa boiska wielofukcyjnego do siatkówki i koszykówki
24.03.2020 11:26 SP.0050.2.062.2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza, w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Piłsudskiego 43

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna