Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2021 09:49 SP.0050.3.625.2020 w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
11.01.2021 15:32 SP.0050.3.624.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2021 08:33 SP.0050.3.623.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2021 08:30 SP.0050.3.622.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2021 15:39 SP.0050.3.621.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2021 15:35 SP.0050.3.620.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
05.01.2021 15:33 SP.0050.3.619.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2021 15:29 SP.0050.3.618.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
05.01.2021 15:27 SP.0050.3.617.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczącyh przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2021 12:52 SP.0050.3.616.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
05.01.2021 12:49 SP.0050.3.615.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
05.01.2021 12:46 SP.0050.3.614.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
05.01.2021 12:41 SP.0050.3.613.2020 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.151.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
23.12.2020 14:26 SP.0050.3.612.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2020 14:24 SP.0050.3.611.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 14:22 SP.0050.3.610.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 14:21 SP.0050.3.609.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 14:19 SP.0050.3.608.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 14:16 SP.0050.3.607.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.12.2020 14:12 SP.0050.3.606.2020 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021-2041 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
23.12.2020 11:46 SP.0050.3.605.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2020 11:44 SP.0050.3.604.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2020 11:13 SP.0050.3.603.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 11:08 SP.0050.3.602.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2020 11:06 SP.0050.3.601.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 11:04 SP.0050.3.600.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.12.2020 11:00 SP.0050.3.599.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 10:58 SP.0050.3.598.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 10:54 SP.0050.3.597.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
23.12.2020 10:50 SP.0050.3.596.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.12.2020 10:48 SP.0050.3.595.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.12.2020 10:46 SP.0050.3.594.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 10:45 SP.0050.3.593.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.12.2020 10:43 SP.0050.3.592.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
22.12.2020 10:07 SP.0050.3.591.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej oraz powiatowej
17.12.2020 14:05 SP.0050.3.590.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
17.12.2020 14:02 SP.0050.3.589.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
17.12.2020 13:59 SP.0050.3.588.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.12.2020 13:47 SP.0050.3.587.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:44 SP.0050.3.586.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:41 SP.0050.3.585.2020 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020
17.12.2020 13:38 SP.0050.3.584.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:31 SP.0050.3.583.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
17.12.2020 13:28 SP.0050.3.582.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
17.12.2020 13:26 SP.0050.3.581.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:24 SP.0050.3.580.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:22 SP.0050.3.579.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:20 SP.0050.3.578.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:18 SP.0050.3.577.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
17.12.2020 13:16 SP.0050.3.576.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

1 2 3 4 5 6 następna