Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.10.2020 13:37 SP.0050.3.421.2020 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.118.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
20.10.2020 14:19 SP.0050.3.420.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.10.2020 14:15 SP.0050.3.419.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
20.10.2020 14:10 SP.0050.3.418.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.10.2020 14:05 SP.0050.3.417.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.10.2020 13:58 SP.0050.3.416.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
20.10.2020 13:54 SP.0050.3.415.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
20.10.2020 13:50 SP.0050.3.414.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.10.2020 13:47 SP.0050.3.413.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.10.2020 13:43 SP.0050.3.412.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych zleconych gminie ustawami
20.10.2020 13:39 SP.0050.3.411.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
19.10.2020 08:43 SP.0050.3.410.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowyh między działami i paragrafami
15.10.2020 10:40 SP.0050.3.409.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 10:36 SP.0050.3.408.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.10.2020 10:32 SP.0050.3.407.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 10:30 SP.0050.3.406.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.10.2020 10:26 SP.0050.3.405.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.10.2020 10:22 SP.0050.3.404.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.10.2020 10:16 SP.0050.3.403.2020 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
15.10.2020 10:06 SP.0050.3.402.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 10:00 SP.0050.3.401.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.10.2020 09:59 SP.0050.3.400.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 09:52 SP.0050.3.399.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
15.10.2020 09:47 SP.0050.3.398.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
15.10.2020 09:44 SP.0050.3.397.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
15.10.2020 09:39 SP.0050.3.396.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 09:33 SP.0050.3.395.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 09:31 SP.0050.3.394.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
15.10.2020 09:18 SP.0050.3.393.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
15.10.2020 09:15 SP.0050.3.392.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.10.2020 09:12 SP.0050.3.391.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
15.10.2020 09:09 SP.0050.3.390.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.10.2020 12:15 SP.0050.3.389.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.10.2020 12:13 SP.0050.3.388.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
13.10.2020 12:10 SP.0050.3.387.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.10.2020 12:07 SP.0050.3.386.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.10.2020 12:03 SP.0050.3.385.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.10.2020 12:00 SP.0050.3.384.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.10.2020 11:56 SP.0050.3.383.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
13.10.2020 11:53 SP.0050.3.382.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
13.10.2020 11:41 SP.0050.3.381.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
13.10.2020 11:34 SP.0050.3.380.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
13.10.2020 11:26 SP.0050.3.379.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.10.2020 11:20 SP.0050.3.378.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.10.2020 11:17 SP.0050.3.377.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.10.2020 11:15 SP.0050.3.376.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
13.10.2020 11:10 SP.0050.3.375.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2020 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.10.2020 11:06 SP.0050.3.374.2020 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2041, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
29.09.2020 10:22 SP.0050.3.373.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.09.2020 10:18 SP.0050.3.372.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2020 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna