Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2020 12:15 Druk nr 21/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.29.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.01.2020 12:14 Druk nr 20/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań publicznych wynikających z ustawy Prawo oświatowe
24.01.2020 12:13 Druk nr 19/20 Projekt uchwały w sprawie wniosku Spółki Fabryka Przestrzeni Sp. z o.o. z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul.Chryzantem
24.01.2020 12:12 Druk nr 18/20 Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 11 grudnia 2019 r. złożonej przez pana xxxx w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Kochłówki” w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:42 Druk nr 17/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.249.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 6 w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:41 Druk nr 16/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.250.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 5 w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:40 Druk nr 15/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.251.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:39 Druk nr 14/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.252.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 3 w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:31 Druk nr 13/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.253.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:29 Druk nr 12/20 Projekt uchwały uchwała zmieniająca uchwałę nr PR.0007.248.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej
24.01.2020 11:28 Druk nr 11/20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2019
24.01.2020 11:26 Druk nr 10/20 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2020
24.01.2020 11:23 Druk nr 9/20 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska w roku 2020
24.01.2020 11:14 Druk nr 8/20 Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
24.01.2020 11:12 Druk nr 7/20 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej na lata 2020-2022
24.01.2020 11:11 Druk nr 5/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Siekiela 13 na oddanie w dzierżawę sprzętu stomatologicznego
24.01.2020 11:11 Druk nr 6/20 Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Ruda Śląska
24.01.2020 11:10 Druk nr 4/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.206.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.