Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2020 12:55 Druk nr 35/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
21.02.2020 12:54 Druk nr 34/20 Projekt w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
21.02.2020 12:53 Druk nr 33/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
21.02.2020 12:52 Druk nr 31/20 Projekt w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej
21.02.2020 12:52 Druk nr 32/20 Projekt w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej
21.02.2020 12:51 Druk nr 30/20 Projekt w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej, poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej
21.02.2020 12:50 Druk nr 29/20 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 1 w zespole nr IV położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Furgoła
21.02.2020 12:49 Druk nr 28/20 Projekt w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 14 w zespole nr III położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Otylii
21.02.2020 12:47 Druk nr 27/20 Projekt w sprawie zmiany uchwały NR PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
21.02.2020 12:44 Druk nr 26/20 Projekty w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
21.02.2020 12:42 Druk nr 25/20 Projekt w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Rudzie Śląskiej
21.02.2020 12:41 Druk nr 24/20 Projekt w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks.J.Niedzieli 51b nadanego Uchwałą Nr PR.0007.213.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.
21.02.2020 12:39 Druk nr 23/20 Projekt w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach