Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.03.2020 11:39 PR.0007.36.2020 uchwała w sprawie skargi z dnia 16 grudnia 2019 r. złożonej przez Państwo xxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
04.03.2020 11:36 PR.0007.35.2020 uchwała w sprawie petycji z dnia 27 listopada 2019 r. złożonej przez xxx xxx w sprawie odrzucenia projektu uchwały w sprawie utworzenia w mieście Ruda Śląska parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda”
04.03.2020 11:34 PR.0007.34.2020 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.162.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
04.03.2020 11:33 PR.0007.33.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach
04.03.2020 11:27 PR.0007.32.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 1 w zespole nr IV położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Furgoła
04.03.2020 11:26 PR.0007.31.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 14 w zespole nr III położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Otylii
04.03.2020 11:25 PR.0007.28.2020 uchwała w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks.J.Niedzieli 51b nadanego Uchwałą Nr PR.0007.213.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2017 r.
04.03.2020 11:20 PR.0007.30.2020 uchwała w sprawie zmiany uchwały NR PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania
04.03.2020 11:17 PR.0007.29.2020 uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr PR.0007.231.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Rudzie Śląskiej
04.03.2020 10:28 PR.0007.27.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
04.03.2020 10:25 PR.0007.26.2020 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
04.03.2020 10:21 PR.0007.25.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 – 2041
04.03.2020 10:20 PR.0007.24.2020 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej
04.03.2020 10:19 PR.0007.23.2020 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej
04.03.2020 09:54 PR.0007.22.2020 uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 35 w Rudzie Śląskiej, poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 12 w Rudzie Śląskiej