Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.08.2020 12:10 PR.0007.82.2020 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2020 roku, nr NPII.4131.2.101.2020, na uchwałę Nr PR.0007.74.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
20.08.2020 12:09 PR.0007.81.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 9 w zespole nr III położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Furgoła
20.08.2020 12:08 PR.0007.80.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 2 w zespole nr III położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Furgoła
20.08.2020 12:05 PR.0007.79.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 3 w zespole nr II położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Furgoła
20.08.2020 11:53 PR.0007.78.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod garaż murowany nr 4 w zespole nr II położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Jana Furgoła
20.08.2020 11:49 PR.0007.77.2020 Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wawrzyńca Szczudlaka w Rudzie Śląskiej