Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2020 10:18 Druk nr 119/20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
18.09.2020 10:16 Druk nr 118/20 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
18.09.2020 10:13 Druk nr 116/20 projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 13 lipca 2020 r. złozonej przez Pana XXX XXX, rezprezentującego XXX XXX XXX
18.09.2020 10:13 Druk nr 117/20 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020-2041
18.09.2020 10:09 Druk nr 115/20 Projekt uchwały w sprawie petycji z dnia 18 czerwca 2020 r. złożonej przez Pana Bartosza Gibałę, reprezentującego Spółki Platinium Wellness Sp. z o.o., Just Fit Sp. z o.o., Platinium Investment Sp. z o.o.
18.09.2020 10:04 Druk nr 114/20 Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę NR PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza sie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
18.09.2020 09:59 Druk nr 113/20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
18.09.2020 09:57 Druk nr 112/20 Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Ślaska
16.09.2020 12:17 Druk nr 111/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
16.09.2020 12:16 Druk nr 110/20 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej
16.09.2020 12:15 Druk nr 109/20 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Ślaskiej-Bielszowicach
16.09.2020 12:14 Druk nr 108/20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu