Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2020 11:57 PR.0007.111.2020 uchwała w sprawie petycji z dnia 13 lipca 2020 r. złożonej przez Pana xxx reprezentującego xxx
29.09.2020 11:54 PR.0007.110.2020 uchwała w sprawie petycji z dnia 18 czerwca 2020 r. złożonej przez Pana Bartosza Gibałę, reprezentującego Spółki Platinium Wellness Sp. z o.o., Just Fit Sp. z o.o., Platinium Investment Sp. z o.o.
29.09.2020 11:51 PR.0007.109.2020 uchwała w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ruda Śląska
29.09.2020 11:50 PR.0007.108.2020 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
29.09.2020 11:47 PR.0007.107.2020 uchwała zmianiająca Uchwałę Nr PR.0007.47.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.04.2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
29.09.2020 11:45 PR.0007.106.2020 uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
29.09.2020 11:38 PR.0007.105.2020 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
29.09.2020 11:37 PR.0007.104.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.281.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
29.09.2020 11:34 PR.0007.103.2020 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2020
29.09.2020 11:31 PR.0007.102.2020 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.280.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2020 - 2041