Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2016 15:55 AP.271.89.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
29.06.2016 13:25 AP.271.89.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.06.2016 14:59 AP.271.89.2016 Informacja z otwarcia ofert
16.06.2016 15:47 AP.271.89.2016 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
13.06.2016 15:44 AP.271.89.2016 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
09.06.2016 11:04 AP.271.89.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
09.06.2016 10:59 AP.271.89.2016 Ogłoszenie o zamówieniu