Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2016 12:32 AP.271.100.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.09.2016 14:17 AP.271.100.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
13.07.2016 14:06 AP.271.100.2016 Informacja z otwarcia ofert
04.07.2016 15:37 AP.271.100.2016 Zapytanie i odpowiedź do SIWZ
04.07.2016 12:49 AP.271.100.2016 Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
29.06.2016 12:53 AP.271.100.2016 Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ
29.06.2016 12:52 AP.271.100.2016 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (3)
20.06.2016 12:46 AP.271.100.2016 Modyfikacja treści SIWZ
20.06.2016 12:42 AP.271.100.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.06.2016 16:43 AP.271.100.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.06.2016 15:30 AP.271.100.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
13.06.2016 15:29 AP.271.100.2016 Ogłoszenie o zamówieniu