Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2016 14:19 AP.271.105.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.08.2016 10:10 AP.271.105.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
26.07.2016 14:28 AP.271.105.2016 Informacja z otwarcia ofert
22.07.2016 11:02 AP.271.105.2016 Zapytanie Nr 2 + odpowiedź
20.07.2016 09:57 AP.271.105.2016 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
08.07.2016 10:12 AP.271.105.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
08.07.2016 10:08 AP.271.105.2016 Ogłoszenie o zamówieniu