Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.08.2016 12:06 AP.271.109.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
10.08.2016 15:00 AP.271.109.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
20.07.2016 15:12 AP.271.109.2016 Informacja z otwarcia ofert
11.07.2016 12:45 AP.271.109.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.07.2016 12:43 AP.271.109.2016 Ogłoszenie o zamówieniu