Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.09.2016 10:05 AP.271.118.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.09.2016 10:28 AP.271.118.2016 Sprostowanie info. o wyborze oferty najkorzystniejszej
02.09.2016 11:02 AP.271.118.2016 Informacja o wyborze oferty
05.08.2016 13:56 AP.271.118.2016 Informacja z otwarcia ofert
01.08.2016 13:50 AP.271.118.2016 Zapytanie i odpowiedź nr 5
29.07.2016 12:18 AP.271.118.2016 Zapytanie i odpowiedzi nr 1-4
20.07.2016 15:39 AP.271.118.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.07.2016 15:38 AP.271.118.2016 Ogłoszenie o zamówieniu