Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2016 13:00 AP.271.108.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.08.2016 14:57 AP.271.108.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.08.2016 13:42 AP.271.108.2016 Informacja z otwarcia ofert
29.07.2016 09:14 AP.271.108.2016 Zapytanie Nr 1 + odpowiedź
22.07.2016 11:54 AP.271.108.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
22.07.2016 11:50 AP.271.108.2106 Ogłoszenie o zamówieniu