Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2016 10:01 AP.271.128.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06.09.2016 14:20 AP.271.128.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.08.2016 13:11 AP.271.128.2016 Informacja z otwarcia ofert
04.08.2016 11:31 AP.271.128.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
04.08.2016 11:29 AP.271.128.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 3, 4, 5 i 6 oraz odpowiedzi
02.08.2016 14:31 AP.271.128.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
02.08.2016 14:24 AP.271.128.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 i 2 oraz odpowiedź
26.07.2016 13:51 AP.271.128.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
26.07.2016 13:49 AP.271.128.2016 Ogłoszenie o zamówieniu