Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2016 11:56 AP.271.116.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaa
01.09.2016 13:32 AP.271.116 Zawiadomienie o wyniku postępowania
09.08.2016 13:20 AP.271.116.2016 Informacja z otwarcia ofert
04.08.2016 16:21 AP.271.116.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 3 oraz odpowiedż
03.08.2016 15:00 AP.271.116.2016 Zapytanie nr 1 i 2 do treści SIWZ oraz odpowiedzi
27.07.2016 08:34 AP.271.116.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.07.2016 08:30 AP.271.116.2016 Ogłoszenie o zamówieniu