Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2016 14:19 AP.271.114.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
07.09.2016 13:34 AP.271.114.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
17.08.2016 13:29 AP.271.114.2016 Informacja z otwarcia ofert
11.08.2016 13:51 AP.271.114.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 2 oraz odpowiedź
09.08.2016 15:23 AP.271.114.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.08.2016 15:19 AP.271.114.2016 Zapytanie do treści SIWZ nr 1 oraz odpowiedź
27.07.2016 12:34 AP.271.114.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
27.07.2016 12:33 AP.271.114.2016 Ogłoszenie o zamówieniu