Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2016 09:18 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.10.2016 10:01 AP.271.77.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
12.09.2016 11:56 AP.271.77.2016 Informacje z otwarcia ofert
31.08.2016 10:41 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia
18.08.2016 09:48 AP.271.77.2016 Modyfikacja do SIWZ nr 2
17.08.2016 11:57 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - opublikowane w Dz. Urz. Unii Europejskiej
12.08.2016 13:45 AP.271.77.2016 Modyfikacja do SIWZ
12.08.2016 13:36 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - przekazane do publikacji
08.08.2016 08:52 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
04.08.2016 14:25 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przekazane do publikacji
04.08.2016 12:08 AP.271.77.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
04.08.2016 12:06 AP.271.77.2016 Ogłoszenie o zamówieniu