Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2021 15:14 PR.0007.8.2021 Uchwała w sprawie skargi z dnia 24 listopada 2020 r. złożonej przez p. xxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
03.02.2021 15:12 PR.0007.7.2021 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.158.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Ruda Śląska
03.02.2021 15:11 PR.0007.6.2021 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku, nr NPII.4131.2.1.2021, na uchwałę Nr PR.0007.78.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
03.02.2021 15:09 PR.0007.5.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ruda Śląska za rok 2020
03.02.2021 15:03 PR.0007.4.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Ruda Śląska na rok 2021
03.02.2021 15:00 PR.0007.3.2021 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.1082.2020 z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr PR.0007.146.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
03.02.2021 14:59 PR.0007.2.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska na lata 2021 - 2023"
03.02.2021 14:56 PR.0007.1.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska na lata 2021 - 2023