Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2016 14:56 AP.271.147.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.10.2016 09:39 AP.271.147.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
05.10.2016 13:47 AP.271.147.2016 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
05.10.2016 13:46 AP.271.147.2016 Informacje z otwarcia ofert
28.09.2016 11:28 AP.271.147.2016 Zapytanie i odpowiedź
28.09.2016 11:26 AP.271.147.2016 Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
22.09.2016 14:31 AP.271.147.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)
22.09.2016 14:30 AP.271.147.2016 Ogłoszenie o zamówieniu