Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2016 15:45 AP.271.143.2016 Informacja o unieważnieniu postepowania - zadanie nr 1
19.10.2016 10:20 AP.271.143.2016 Informacja o wyborze oferty - zadanie nr 1
13.10.2016 17:16 AP.271.143.2016 Informacja o unieważnieniu (zadania 2-12)
10.10.2016 14:59 AP.271.143.2017 Informacja z otwarcia ofert
28.09.2016 15:28 AP.271.143.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
28.09.2016 15:24 AP.271.143.2016 Ogłoszenie o zamówieniu