Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2021 12:29 druk nr 64/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
16.04.2021 11:14 druk nr 63/21 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 4 marca 2021 r. złożonej przez Pana xxx na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącego ponaglenia w sprawie skargi z dnia 4 marca 2021 r.
16.04.2021 11:11 druk nr 62/21 Projekt uchwały w sprawie skargi z dnia 3 marca 2021 r. złożonej przez Pana xxx na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącego ponaglenia w sprawie skargi z dnia 3 marca 2021 r.
16.04.2021 10:26 druk nr 61/21 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 103/VIII/2021 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 marca 2021 r. stwierdzajacej nieważność w części uchwały Nr PR.0007.10.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 roku
15.04.2021 17:08 druk nr 60/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
15.04.2021 17:06 druk nr 59/21 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
15.04.2021 16:58 druk nr 58/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
15.04.2021 16:52 druk nr 57/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę "Nr PR.0007.12.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021" oraz zmieniającej uchwałę "Nr PR.0007.35.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021"
15.04.2021 16:48 druk nr 56/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.11.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
15.04.2021 08:55 druk nr 55/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Ślaskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
15.04.2021 08:53 druk nr 54/21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
15.04.2021 08:51 druk nr 53/21 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej
15.04.2021 08:49 druk nr 52/21 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Cypriana Norwida w Rudzie Śląskiej
15.04.2021 08:45 druk nr 51/21 Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej
06.04.2021 11:37 druk nr 50/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Pięknej
06.04.2021 11:34 druk nr 49/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulic Piastowskiej oraz Potokowej
06.04.2021 11:28 druk nr 48/21 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w Rudzie Śląskiej
06.04.2021 11:25 druk nr 47/21 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Rudzie Śląskiej na Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Rudzie Śląskiej