Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.04.2021 13:32 PR.0007.60.2021 Uchwała w sprawie skargi z dnia 4 marca 2021 r. złożonej przez Pana xxx na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącego ponaglenia w sprawie skargi z dnia 4 marca 2021 r.
27.04.2021 13:31 PR.0007.59.2021 Uchwała w sprawie skargi z dnia 3 marca 2021 r. złożonej przez Pana xxx na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej oraz złożonego przez skarżącego ponaglenia w sprawie skargi z dnia 3 marca 2021 r.
27.04.2021 13:29 PR.0007.58.2021 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na uchwałę nr 103/VIII/2021 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 marca 2021 r. stwierdzajacej nieważność w części uchwały Nr PR.0007.10.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 roku
27.04.2021 13:28 PR.0007.57.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulicy Pięknej
27.04.2021 13:27 PR.0007.56.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych położonych w rejonie ulic Piastowskiej oraz Potokowej
27.04.2021 13:24 PR.0007.55.2021 Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2021 - 2026
27.04.2021 12:54 PR.0007.54.2021 Uchwała w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Koniczynki w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Bytomskiej 8 w Rudzie Śląskiej
27.04.2021 12:53 PR.0007.53.2021 Uchwała w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 40 im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Cypriana Norwida w Rudzie Śląskiej
27.04.2021 12:44 PR.0007.52.2021 Uchwała w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej
27.04.2021 12:43 PR.0007.51.2021 Uchwała w sprawie nadania imienia Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia w Rudzie Śląskiej
27.04.2021 12:42 PR.0007.50.2021 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Rudzie Śląskiej na Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia w Rudzie Śląskiej
27.04.2021 12:39 PR.0007.49.2021 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
27.04.2021 12:38 PR.0007.48.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
27.04.2021 12:37 PR.0007.47.2021 Uchwała w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
27.04.2021 12:36 PR.0007.46.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
27.04.2021 12:31 PR.0007.45.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę "Nr PR.0007.12.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021" oraz zmieniającej uchwałę "Nr PR.0007.35.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.176.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021"
27.04.2021 12:28 PR.0007.44.2021 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.11.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021