Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2016 13:27 AP.271.157.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
03.11.2016 16:17 AP.271.157.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania
18.10.2016 14:10 AP.271.157.2016 wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej
18.10.2016 14:08 AP.271.157.2016 Informacja z otwarcia ofert
07.10.2016 11:31 AP.271.157.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
07.10.2016 11:28 AP.271.157.2016 Ogłoszenie o zamówieniu