Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2016 15:07 AP.271.150.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.11.2016 15:48 AP.271.150.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania 2-5 i 7
16.11.2016 15:33 AP.271.150.2016 Zawiadomienie o wyniku postępowania - zadania nr 1, 6 i 8
27.10.2016 14:13 AP.271.150.2016 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
27.10.2016 14:12 AP.271.150.2016 Prawidłowa informacja z otwarcia ofert
27.10.2016 13:32 AP.271.150.2016 Informacje z otwarcia ofert
19.10.2016 15:25 AP.271.150.2016 Zapytanie nr 2 i odpowiedź
18.10.2016 10:31 AP.271.150.2016 Zapytanie nr 1 i odpowiedź
14.10.2016 12:48 AP.271.150.2016 Modyfikacja treści SIWZ
11.10.2016 15:19 AP.271.150.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniu (SIWZ)
11.10.2016 15:17 AP.271.150.2016 Ogłoszenie o zamówieniu