Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2021 10:10 druk nr 94/21 Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.176.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
18.06.2021 10:09 druk nr 93/21 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
18.06.2021 10:07 druk nr 92/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
18.06.2021 10:05 druk nr 91/21 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2020
18.06.2021 10:02 druk nr 90/21 Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska
15.06.2021 14:20 druk nr 89/21 Projekt uchwały w sprawie absolutorim dla Prezydenta Miasta Ruda Ślaska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2020
15.06.2021 14:18 druk nr 88/21 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
10.06.2021 11:16 druk nr 87/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
10.06.2021 11:15 druk nr 86/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod garaże blaszane położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego
10.06.2021 11:14 druk nr 85/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego zabudowanej garażami murowanymi
10.06.2021 11:13 druk nr 84/21 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność pielęgnacyjną i profilaktyczno – leczniczą w zakresie usług podologicznych
10.06.2021 11:11 druk nr 83/21 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.106.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu