Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2021 11:51 PR.0007.89.2021 uchwała Nr PR.0007.89.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu gruntu na okres 9 lat z przeznaczeniem pod garaże blaszane położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Stefana Żeromskiego
30.06.2021 11:49 PR.0007.88.2021 uchwała Nr PR.0007.88.2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Jana Dobrego zabudowanej garażami murowanymi
30.06.2021 11:48 PR.0007.87.2021 uchwała Nr PR.0007.87.2021 w sprawie wyrażenia zgody Przychodni Rejonowej SP ZOZ Ruda Śląska ul. Lipa 3 na oddanie w najem gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działalność pielęgnacyjną i profilaktyczno – leczniczą w zakresie usług podologicznych
30.06.2021 11:47 PR.0007.86.2021 uchwała Nr PR.0007.86.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.106.2020 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
30.06.2021 11:45 PR.0007.85.2021 uchwała Nr PR.0007.85.2021 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
30.06.2021 11:43 PR.0007.84.2021 uchwała Nr PR.0007.84.2021 zmianiająca uchwałę Nr PR.0007.176.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
30.06.2021 11:41 PR.0007.83.2021 uchwała Nr PR.0007.83.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2021
30.06.2021 10:38 PR.0007.82.2021 uchwała Nr PR.0007.82.2021 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.175.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021 - 2041
30.06.2021 10:31 PR.0007.81.2021 uchwała Nr PR.0007.81.2021 w sprawie absolutorim dla Prezydenta Miasta Ruda Ślaska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2020
30.06.2021 10:29 PR.0007.80.2021 uchwała Nr PR.0007.80.2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2020
30.06.2021 10:26 PR.0007.79.2021 uchwała Nr PR.0007.79.2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska